Så här går det till att köpa en bostad av Lean Bostad
1. Förhandsavtal

Förhandsavtal tecknas innan bostaden är färdigställd och innebär att bostadsrättsföreningen reserverar lägenheten till Dig. Förhandsavtalet är bindande. Årsavgifterna baseras på bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl vilken är granskad och godkänd av intygsgivare utsedda av Boverket. I samband med tecknandet ska du betala en förskottsbetalning om 10% av den totala köpeskillingen.

2. Slutbesiktning

Slutbesiktning av bostaden utförs av en opartisk besiktningsman som kontrollerar utförda arbeten. Denna besiktning sker strax innan tillträdet. En garantibesiktning utförs av den oberoende besiktningsmannen två år efter slutbesiktningen. Här noteras eventuella fel som uppträtt under de två första åren.

3. Inflyttning

Inflyttning sker enligt de villkor som uppställs i förhandsavtalet. Övriga villkor kommer att framgå av förhandsavtalet samt i bostadsrättsföreningens stadgar.

Bo i bostadsrätt

Som ägare till en bostadsrätt är Du medlem i en bostadsrättsförening och äger en andel i den. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs av Bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och allmänna utrymmen gemensamt.

Garantier och trygghet

Alla projekt utförs med fulla garantier från respektive entreprenör. Från slutbesiktningstillfället råder 2-års garantitid gentemot bostadsrättsföreningen. Alla projekten är dessutom försäkrade med en 10-årig byggfelsförsäkring som garanterar största möjliga trygghet.

Kvalitét och materialval

Vi arbetar alltid med högsta ambitionsnivå vad gäller materialval och miljömässighet.

Finansiering

När du köper en bostad i ett Lean Bostads projekt finns alltid ett förmånligt finansieringserbjudande från en samarbetande bank.

Handpenningslån

Förutsatt att slutfinansieringen placeras i vår samarbetande bank kan du låna till handpenningen om 10 procent som betalas i samband med tecknande av förhandsavtal.

Premiefri Hemförsäkring i tre månader och rabatt

En bra hemförsäkring är en förutsättning för ett tryggt boende, du erbjuds förutom tre månader premiefri försäkring, även upp till 20 procent rabatt.

Premiefritt Liv- och Betalskydd i tre månader

Om du blir långvarigt sjuk eller arbetslös står Betalskyddet för dina lånekostnader. Om du avlider löser Livskyddet dina lån, helt eller delvis.